Kim jest nasz kandydat na prezydenta Zabrza?

Kamil Żbikowski. Z wykształcenia jest prawnikiem, posiada dodatkowo wyższe wykształcenie ekonomiczne, studiował również historię i nauki polityczne w ramach indywidualnych studiów humanistycznych. Zawodowo zarządza dużymi projektami międzynarodowymi. Płynnie komunikuje się w języku angielskim i hiszpańskim, zna również język francuski.

Mimo młodego wieku (32 lata) od wielu lat działa w lokalnych stowarzyszeniach i inicjatywach, w realnych akcjach, które chcą coś zmienić w naszym mieście, np. w kwestii jakości powietrza, bezpieczeństwa ruchu drogowego czy ochrony zabytków - np. Ratujemy Zabrzańskie Zabytki, Czyste Zabrze, Rowerowe Zabrze. Już udało mu się zmienić nasze miasto, bo to on zainicjował na czele oddolnej inicjatywy mieszkańców wdrożenie w Zabrzu budżetu partycypacyjnego! Jest niezależny od jakiejkolwiek partii politycznej i zawodowo nie jest uwikłany w strukturach miejskich. Ma wizję miasta na miarę XXI wieku i to on głównie tworzy program całego swojego ruchu. Rodowity zabrzanin. Pasjonuje go historia, funkcjonowanie i przyszłość Zabrza. W wolnym czasie prowadzi profil społecznościowy promujący różne zakątki i historię miasta pt. Miejsca w Zabrzu, o których nie miałeś pojęcia.

Byłby dla Zabrza idealnym prezydentem, który zrewolucjonizowałby sposób zarządzania miastem i skupiłby się na realnych problemach i wyzwaniach. Jemu się po prostu chce, ma pomysł i spójną wizję rozwoju Zabrza, jest świetnie przygotowany merytorycznie, a - co może najważniejsze - jest porządnym, uczciwym i rzetelnym człowiekiem.

Komitet Wyborczy Lepsze Zabrze